Služby

Firma DUIS s.r.o. se specializuje na problematiku kanalizačních sítí a čištění odpadních vod včetně řešení složitých hydrotechnických a technologických výpočtů pomocí tuzemského i zahraničního software. 

Pro výpočty stokových sítí máme k dispozici tyto programy: 

 • PKANA ‑ výpočet stokové sítě metodou dle Ing. Bartoška.
  Program podle Ing. Soboty CSc., VÚV Praha.
 • KANÁLY ‑ výpočet ustáleného nerovnoměrného proudění ve stokové síti.
  Pomocí tohoto programu je možno provádět detailní posudky průběhu hladiny ve stokových sítích. V síti je možno počítat i s odlehčovacími komorami. Výstupy z programu jsou grafické i textové.
  Tento program byl vyvinut pracovníky firmy Hydroinform Praha ve spolupráci s pracovníky ČVUT.
 • MOUSE ‑ výpočet neustáleného nerovnoměrného proudění ve stokové síti ‑ dynamický model stokové sítě.
  Jedná se o produkt Dánského hydraulického institutu.
  Tento špičkový program je možno využít pro výpočet všech druhů kanalizačních sítí. Program dokáže pracovat s časově proměnnými přítoky, jako vstupy umí zpracovávat dešťoměrné údaje a pomocí modelu SAMBA lze vyhodnotit vliv stokové sítě na recipient.
  Výstupy programu jsou grafické a tabelární. Grafické výstupy odpovídají zadané simulaci a lze vizuálně sledovat vliv deště na kolísaní hladiny ve stokové síti.
 • DRAIN URB - výpočet stokové sítě
  Jedná se o produkt pracoviště VUT Brno, ÚVHO. Program je specializován pro výpočty stokových sítí včetně objemových bilancí průtoků.

Pro výpočty čistíren odpadních vod máme k dispozici následující programy:

 • MCOV, SCOV, ABCOV
  Jedná se o vlastní softwarové vybavení DUIS koncipované pro výpočty technologie čištění všech běžných typů a velikostí ČOV.
  Uvedené programy jsou dle potřeby modifikovány pro konkrétní podmínky, zejména v případě intenzifikací.
 • HCOV ‑ jedná se o specializovaný program pro výpočet hydraulických jevů při návrhu podélných profilů ČOV.
  Výsledky výpočtů ČOV ověřujeme dynamickým simulačním modelem činnosti biologických ČOV ‑ STOAT britské firmy WRc.

slider 3