Reference

V uplynulém období firma vypracovala např. následující projektovou dokumentaci:

DUR – dokumentace pro územní řízení

DSP – dokumentace pro stavební povolení

ZDS – zadávací dokumentace stavby (pro výběr zhotovitele)

DPS – dokumentace pro provedení stavby

DSkP – dokumentace skutečného provedení stavby

PŘ – provozní řád

Rozšíření ČOV Pelhřimov 43 000 EO DPS, AD, 227 mil. Kč 2014-2015
Obec Sentice – stoková síť DUR, DSP, DPS, AD 2014-2015
Brno, Dvorského, Polní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS, AD 2014-2015
Sloupnice – kanalizace a ČOV - Ietapa 1 750 EO DSP, AD, 60mil. Kč 2014
Vsetín – domovní kanalizační přípojky DPS, 188ks 2013
ČOV Brno Modřice – studie variant dovozu septických vod studie 2013
Svratecký náhon – manipulační řád pro odběrný objekt manipulační řád 2013
Černá Hora – rekonstrukce zásobovacího řadu VDJ Prášilka DSP, DPS 2013
Brno, Horova – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace DSP, DPS 2013
ČOV Velké Bílovice - intenzifikace 9 573 EO DUR, odhad nákladů - 70 mil. Kč 2012
Rekonstrukce ČS2 - Vranovská pláž čerpaná výška 150m, DPS 2012
Vsetín – odvedení dešťových vod, Bobrky DSP, ZDS, DPS 2012
Vsetín – odvedení dešťových vod, Hrbová DSP, ZDS, DPS 2012