Reference

V uplynulém období firma vypracovala např. následující projektovou dokumentaci:

TES - technicko-ekonomická studie

DUR – dokumentace pro územní řízení

DSP – dokumentace pro stavební povolení

DSJ - dokumentace stavby jednostupňová

ZDS – zadávací dokumentace stavby (pro výběr zhotovitele)

DPS – dokumentace pro provedení stavby

DSkP – dokumentace skutečného provedení stavby

PŘ – provozní řád

KŘ - kanalizační řád

AD - autorský dozor

 

Nemochovice - stoková síť a ČOV DSP 2019
Hodonice - intenzifikace ČOV DSP, DPS 2019
Znojmo - okresní kanalizační dispečing DPS 2019
Nemojany - intenzifikace ČOV DSP,DPS 2019
Šafov - splašková kanalizace a ČOV DUR, DSP 2019
Ochoz - likvidace odpadních vod DPS 2018-2019
Brno, Slovákova - oprava kanalizace DSP 2018-2019
Prušánky - rekonstrukce ČOV DSP 2018-2019
Vohančice -rozšíření a posílení vodárenské soustavy DUR, DSP, DPS 2018
Brno, Písečník - rekonstrukce a dostavba vodovodu DUR, DSP, DPS 2018
Tišnov, Březina - intenzifikace a rozšíření ČOV DUR 2018
Studenec - ČOV, II. etapa DUR, DSP 2018
Brno, Modřice - úprava rozvodů aeračních elementů ČOV, úprava interní recirkulace ČOV DSJ 2018
Lesonice - odkanalizování obce DUR 2018
Dubňany - ČOV DSJ 2018
Příseka - kanalizace a ČOV DUR 2018
Brno, Loučky - oprava kanalizace DSJ 2018
Radkov - kanalizace a ČOV DUR 2018
Brumovice -provoz ČOV a stokové sítě - výkon odborného zástupce provozovatele od roku 2017
Popovice - zkapacitnění a modernizace ČOV ZDS 2018
Brno, Modřice - rekonstrukce a dostavba kalového hospodářství DUR 2017
Hodonice - intenzifikace ČOV DUR 2017
Vranov nad Dyjí - intenzifikace ČOV DUR, DSP, DPS 2017-2018
Citonice - intenzifikace ČOV DUR, DSP, DPS 2017-2018
Tišnovsko - studie s nakládáním kalu Studie 2017
Hájek - zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné DUR, DSP, ZDS 2017-2018
Brno, ul. Besední, Veselá II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS 2017-2018
Prušánky - rekonstrukce ČOV DUR

2017

Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace DUR, DSP

2017-2018

Pasohlávky - rozšíření ČOV, II. etapa DUR

2017-2018

Židlochovice, ul. Masarykova - rekonstrukce kanalizace DSJ

2017

Sudoměřice - rekonstarukce ČOV DUR, DSP,DPS

2017-2018

Židlochovice - intenzifikace ČOV DUR, DSP, DPS 2017-2018
Unkovice - kanalizace, 4.stavba DSJ 2017
Šternberk - dešťová kanalizace a vodovod DSJ 2017
Bítovčice - domovní přípojky Územní souhlas 2017
Řídící a monitorovací systém vodárenské sítě (pro VAK Vyškov) 2017
ČOV Brno, Modřice - provozní data za rok 2016 Studie 2017
Dražovice - rekonstrukce stokové sítě DUR 2017
Likvidace odpadních vod Ochoz DUR, DSP 2017
Krásensko - stoková síť a ČOV DUR 2016-2017
Moravská Nová Ves - rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV DUR 2016
Dražovice - rekonstrukce stokové sítě v krajské komunikaci DSP, DPS 2016-2017
ČOV Trnové Pole 126 EO DUR, DSP, DPS 2016-2017
 Koncepce ČOV Brno - Modřice do roku 2025 Studie 2016
Třebíč, Karlovo náměstí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace DSP 2016-2017
Intenzifikace ČOV Pasohlávky, II. etapa TES 2016
Obec Nemochovice - stoková síť DUR 2016-2017
ČOV Slavkov - rekonstrukce kalového hospodářství DPS 2016
Brno, Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS, AD

2016-2017

ČOV Břeclav - rekonstrukce kalového hospodářství DPS 2016
Červená Řečice - intenzifikace ČOV DSP 2016
ČOV Měnín - odvodnění kalu DSJ 2016
ČOV Hodonín - úprava čerpací stanice ČS 1, ČS 2 Technické řešení 2016
Bítovčice 444 EO DSP 2016

Čebín - rekonstrukce kanalizace

Obec Sentice - stoková síť

DSkP 2015-2016

Chrlice - Požární zbrojnice

DUR, DSP 2015-2016

Odkanalizování obce Stálky

DSkP, KŘ, PŘ stok. sítě 2015-2016

Kamenice, kanalizace a ČOV

Řehořov - II. etapa

400 EO DUR, DSP, ZDS - 40 mil. Kč 2016-2018
Zkapacitnění a modernizace ČOV Popovice 600 EO DUR, DSP, ZDS 2016-2017
ČOV Kyjov - rekonstrukce kalového hospodářství DSJ 2015-2016
Brno, Chrlice - požární zbrojnice (zasakování) DUR, DSP, ZDS 2015
Brno, Tenorova - oprava kanalizace a vodovodu DUR, DSP, ZDS 2016-2017
Brno, Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, ZDS - 30 mil. Kč 2016-2017
Úpravna vody Světlá nad Sázavou DPS, IČ 2015-2016
ČOV FRUJO Tvrdonice - intenzifikace TES 2015-2016
Modernizace úpravny vody a zvýšení kapacity zdroje pitné vody v obci Čebín DUR, DSP, ZDS 2015-2016

Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV - Moravská Nová Ves

TES, DUR 2015-2016
ČOV Osová Bítýška - odstraňování fosforu DSJ 2015
PS Líšeň - rekonstrukce kanalizace a vybudování ORL DUR, DSP, DPS 2015
PS Vyškov - rekonstrukce kanalizace a ORL DUR, DSP, DPS 2015

Kamenice, kanalizace a ČOV

Řehořov - II. etapa

DUR, DSP, DPS 2015-2017
Brno, Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS - 12 mil. Kč 2015
Brno, Lužova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti DSP, DPS 2015
Brumovice - kanalizace a ČOV 2 678 EO DSP, ZDS - 84 mil. Kč 2014-2015
Stálky - kanalizační přípojky DUR 2014-2015
Luka nad Jihlavou - výstavba splaškové kanalizace DSP, DPS 2015-2017
Brno, Husova - oprava kanalizace DSP, DPS 2014
Korolupy - kanalizační a vodovodní přípojky DUR 2014-2015
Rekonstrukce ČOV Okříšky 2 257 EO DSP, ZDS - 30 mil. Kč 2014-2015
Vsetín - stavební úpravy komunikačních vstupů do BD Ohrada, Luh DUR, DSP 2014-2016
Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS 2014-2017
Brno, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS 2014
Intenzifikace ČOV Tišnov 21 000 EO TES 2015
Unkovice - kanalizace "U kravína" DUR, DSP 2015
Vodojem Brno, Preslova DSJ 2014
ČOV Blatnička - rekonstrukce biologie 600 EO DUR, DSP 2014-2016
Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV 3 565 EO DUR, DSP, DPS - 25 mil. Kč 2014-2016
Brno, Gallašova - rekonstrikce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS 2014-2015
Vsetín-Hrbová - prodloužení dešťové kanalizace DUR, DSP, DPS 2014-2015
Hrušovany u Brna - rekonstrukce ČOV 4 000 EO DSkP, PŘ 2015
ČOV Šanov - rekonstrukce DPS, AD 2014-2015
Kanalizace a ČOV Zálesí DPS, AD 2014-2015
Rekonstrikce kanalizace Čebín 2 400 EO DPS, 110 mil. Kč 2013-2015
Kanalizace a ČOV Slatina 300 EO DPS, DSkP 2013-2015
Kanalizace a ČOV Stálky 240 EO DSP, DPS, DSkP, PŘ 2013-2015
Prosiměřice - rekonstrukce ČOV 1 500 EO DSkP, PŘ 2012-2015
Čistá řeka Bečva II - část A DPS, DSkP 2013-2015
Čistá řeka Bečva II - část B DPS, DSkP 2013-2015
Kanalizace a ČOV Hajany DPS 2013-2015
ČOV Brod nad Dyjí DPS 2013-2015
Kanalizace a ČOV Lančov DSP, DPS 2013-2015
Brno, Lerchova II, Klácelova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS, 22 mil. Kč 2013-2015
Rozšíření ČOV Pelhřimov 43 000 EO DPS, AD, 227 mil. Kč 2014-2015
Obec Sentice – stoková síť DUR, DSP, DPS, AD 2014-2015
Brno, Dvorského, Polní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu DUR, DSP, DPS, AD 2014-2015
Sloupnice – kanalizace a ČOV - Ietapa 1 750 EO DSP, AD, 60mil. Kč 2014
Vsetín – domovní kanalizační přípojky DPS, 188ks 2013
ČOV Brno Modřice – studie variant dovozu septických vod studie 2013
Svratecký náhon – manipulační řád pro odběrný objekt manipulační řád 2013
Brno, Horova – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace DSP, DPS 2013
ČOV Velké Bílovice - intenzifikace 9 573 EO DUR, odhad nákladů - 70 mil. Kč 2012