O nás

Základní údaje o firmě DUIS s.r.o:

Firma byla založena v roce 1993 jako právní nástupce soukromé firmy DUIS Dušek‑inženýrské služby založené v roce 1990. Hlavní činností společnosti Duis s.r.o. jsou poradenské a projektové služby v oboru vodohospodářských a ekologických staveb.

 • Projektovou divizi řídí Ing. Antonín Vach

Všichni vedoucí pracovníci firmy jsou autorizovaní inženýři v oborech zajišťovaných činností.

slider

Hlavní specializace společnosti DUIS s.r.o.:

 • Kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, čistota vod
 • Rozsah nabízené pracovní činnosti :
 • Zpracování koncepcí ochrany čistoty vod, řešení odkanalizování a čištění odpadních vod
 • Zpracování projektové dokumentace všech stupňů
 • Zpracování pasportů kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod
 • Sledování provozu ČOV s návrhy na zlepšení provozních parametrů a účinnosti, úspory energií, intenzifikace, apod.
 • Posudky projektové dokumentace
 • Návrhy na optimální použití dostupných finančních prostředků při investování do ochrany čistoty vod
 • Zpracování provozních řádů stokových sítí a ČOV
 • Zpracování kanalizačních řádů stokových sítí
 • atd.